Begrippendatabank Financiën en Begroting

Welkom bij de Begrippendatabank Financiën en Begroting !

Het doel van deze begrippendatabank is om alle begrippen die gebruikt worden binnen het beleidsdomein F&B, eenduidig te definiëren en te valideren. Zo kan er een uniform begrippenkader ontstaan dat op een gebruiksvriendelijke manier ter beschikking gesteld wordt.

Een redactiecomité verzamelt, definieert en valideert de gangbare begrippen.

Het redactiecomité bestaat uit:

  • Birgitt Van Nerum (Dept FB)
  • Manuela Vervoort (Dept FB)
  • Sarah Defrère (Dept FB)
  • Dominica Depraetere (Dept FB)
  • Kris De Sagher (IVA Vlaamse Belastingdienst)

De applicatie wordt ondersteund door de afdeling Informatica van het departement Financiën en Begroting.

Vragen of foutmeldingen

Bij vragen gelieve een mail te sturen naar de applicatiebeheerder. Indien er zich een foutmelding voordoet stuur dan een mailtje naar ICT helpdesk (FB), vergeet geen printscreen toe te voegen!

Applicatiebeheerder

ICT helpdesk (FB)

Bronnen