Begrip detail - Administratieve begroting


Begrip
Administratieve begroting
Omschrijving
Document dat tot en met de begroting 1997 werd opgemaakt en dat de tabellen bevatte waarin, per activiteiten- of bestaansmiddelenprogramma, de basisallocaties werden uitgesplitst in overeenstemming met de economische classificatie. De administratieve begroting werd gevoegd bij de algemene uitgavenbegroting en werd onderworpen aan een met redenen omklede motie waarin het Vlaams Parlement verklaarde dat de administratieve begroting in overeenstemming was met de inhoud en de doelstellingen van de algemene uitgavenbegroting. Thans zijn deze gegevens in feite geïntegreerd in de begrotingstabel van het uitgavendecreet.
Categorie
Begroting, Definitief
Laatste gewijzigd:
30/10/2018 21:49:50

Terug naar overzicht Afdrukken