Begrip detail - Begrotingsaanpassing


Begrip
Begrotingsaanpassing
Omschrijving
Het onderzoek van de initiële begroting dat ten minste één maal per jaar verplicht is, om enerzijds overschotten en anderzijds overschrijdingen of tekorten preventief op te sporen, op basis waarvan corrigerende maatregelen (bijsturing van de initiële begroting) kunnen worden genomen. De eerste aanpassing van de begroting moet uiterlijk 27 april van het lopende jaar bij het Vlaams Parlement worden ingediend en uiterlijk 30 juni door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd.

Verwant begrip: Aanpassingsblad.
Categorie
Begroting, Definitief
Laatste gewijzigd:
7/11/2018 23:20:27

Terug naar overzicht Afdrukken