Begrip detail - Activa op de balans


Begrip
Activa op de balans
Omschrijving
Dit zijn de bezittingen die volgens een bepaalde waarde in de balans worden opgenomen. De activa worden in de balans volgens hun liquiditeitsgraad ingedeeld in vaste en vlottende activa. Deze indeling geeft weer hoe vlug de activa kunnen worden omgezet in liquide middelen.
Het totaal van de bezittingen is steeds gelijk aan het totaal van de ondernemingsbronnen of passiva.

Verwante begrippen: balans, passiva op de balans, dubbele boekhouding, economische boekhouding.
Categorie
Accounting , Definitief
Laatste gewijzigd:
7/11/2018 23:14:32

Terug naar overzicht Afdrukken